1500-talet

1560

Gustav Vasa inser att marknadshandeln på Härnön inte går att stoppa och vill därför i stället bygga en köpstad på Härnön. Idén förkastas.

1583

Vasas son Johan III befaller att en stad ska grundläggas men landsköpmännen (bönder och hantverkare) hade ingen större lust att ändra på sin lönsamma tillvaro.

1584

Kung Johan III hotar fogden Hans Andersson med deportering till krigshärjade svenska kolonier i Livland i Ryssland om de inte hörsammar hans befallning och börjar bygga en stad.

Fartyg i Norra sundet.

Fartyg i Norra sundet.

1585

Efter hårda påtryckningar börjar staden byggas på nuvarande Östanbäcken.

1590

Härnösand får sitt sigill. "Castor" betyder bäver och "Sigill Civitatis Hernöösand 86".

Härnösands sigill Castor.

Härnösands sigill Castor.

1591

En ”bådskärer” som tillhör barberaryrket blir den förste som utövar läkarpraktik i staden.

1595

Simon Johannis blir förste barnaläraren i Härnösand.