1600-talet

1602

Karl IX blir förste svenske kung att besöka Härnösand.

Härnösand.

1610

Enligt mantalslängden består Härnösand av 213 män.

1621

”Härnösandz Kistan” omtalas första gången. Den var belägen i Rådhuset på Stortorget och var ett tortyrrum i fängelseliknande miljö.

1640

En trivialskola (nordvästra hörnet av Nygatan/Trädgårdsgatan) startas. Året efter finns 80 lärjungar vid skolan.

Härnösand i trägravyr från 1865.

Härnösand i trägravyr från 1865.

Gymnasiet i trägravyr.

Gymnasiet i trägravyr av T Dardell från 1868.

1646

Härnösand blir residensstad och får sin första landshövding, Johan Strijk.

1647

Härnösand blir stiftsstad med Petrus Steuchius som superintendent (biskop).

1648

Ett skeppsvarv anläggs på Kronholmen och under 200 år kommer det att byggas cirka 220 skepp/fartyg. 1651 sänds krigsskeppet "Härnösand" till Stockholm för att förevisas.

1649

Ett residens (25 x 12 m) för landshövdingen uppförs på Stora torget. Länssammanslagningen 1654 medförde dock att staden förlorade sin landshövding och att residenset förföll.

En karta från 1761.
Nattviken 1885.

Nattviken 1885.

Kajen och Kronholmen i Härnösand.

Kajen och Kronholmen i Härnösand.

Sälsten 1905.

Sälsten 1905.

1650

Gymnasium etableras och hade liksom trivialskolan (från 1640) fyra klasser. Ett par år senare har de tillsammans hela 195 elever i gemensamma lokaler.

1653

Drottning Kristina bestämmer att Härnösands och Hudiksvalls län ska slås ihop.

Härnösand ses från Stenhammar.

1658

Första broförbindelsen mellan fastlandet och Härnön via Mellanholmen.

1673

Rannsakningar inleds om Blåkullafärder vid Härnösands rådstuvurätt.

1674

En trolldomskommission som skulle syssla med häxprocesser tillsattes. Man ansåg att häxorna var skuld till missväxten. Kvinnor dömdes till döden och halshöggs samt brändes på bål.

1680

Ett hospital uppförs vid Nattviken ungefär där Landstingshuset finns numera. Det är inte avsett för sinnessjuka utan för fattiga, orkeslösa, sjuka och lytta.