1800-1850

1800

Gymnasieläraren (senare biskop) Carl Gustav Nordin grundar första tryckeriet norr om Gävle. Folkmängden uppgår till 1 764.

1808-1809

Ryska invasionstrupper kommer till Härnösand och svåra epidemier härjar. Den 11 augusti seglar sammanlagt 8 000 soldater och 180 skepp ur den svenska flottan in i den lilla staden (1 700 invånare). Svåra epidemier började härja och Härnösandsborna hade det mycket svårt.

1816

Biskopsgård byggs vid Nybrogatan i korsningen med Norra Kyrkogatan. Härnösands biskop verkade samtidigt som stadens kyrkoherde och staden var skyldig att hålla sin kyrkoherde med bostad och biskop Erik Abraham Almqvist (verksam 1814-1830) verkade för uppförandet av en biskopsgård.

Biskopsmöte 1904.

Biskopsmöte 1904.

Biskopsgården vid Nybrogatan.

Biskopsgården vid Nybrogatan.

1822

Första kommunala skolan, ”Fattigskolan”, startar sin verksamhet med ett hundratal barn som undervisas i innanläsning och kristendom.

1827

Sparbanken startar första banken i Härnösand. Hushållningssällskapet var initiativtagare och den öppnades 14 maj.

Sparbankshuset.

Sparbankshuset nybyggt år 1899.

1835

Folkmängden uppgår till 2 160.

1842-1844

Härnösand får sitt första teaterhus i konditor Roslings paviljong. Navigationsskolan startar. Staden får sin första tidning, Härnösands-Posten, ”HP”. Härnösand får gatubelysning och stenläggning. Belysningen finansierades genom insamling av bidrag samt borgerskapets kassa. Man började med åtta oljelampor på 1840-talet, där rovolja användes.

Härnösandsposten.

Härnösandsposten startade 1842. Här ses tryckeriet som låg i korsningen Storgatan - Nybrogatan.

Navigationsskolan.

Navigationsskolan.

Trädgårdsgatan.

Trädgårdsgatan.

1845

Härnösand är landets fjärde största rederistad efter Göteborg, Stockholm och Gävle. Folkmängden uppgår till 2 480.

Härnösand våren 1896.

Härnösand våren 1896.

Härnösand.
Härnösand år 1900.

Härnösand år 1900.

1846

Härnösands domkyrka invigs av ärkebiskop Wingård. Biskop Frans Michael Franzén är drivande bakom tillkomsten. Härnösand hade under 10 års tid fått använda gymnasiets (nuvarande Rådhusets) lokaler för bl a kyrkans gudstjänster då den befintliga kyrkan var i så dåligt skick, bland annat takets hållfasthet. Ritningarna är upprättade av Johan Adolf Hawerman.

Härnösands Domkyrka.

Härnösands Domkyrka.

Härnösand 1892.

Härnösand 1892.

1847-1848

Stenhammars ångkvarn startar.

1849

Härnösand blir militärstad då ett batteri av Svea Artilleriregemente A1 förläggs i staden på nuvarande adressen Östanbäcksgatan 8. Staden får också sin första affärsbank då man på bolagsstämman för Mälareprovinsernas Enskilda Bank i Västerås, bestämmer att utvidga sin rörelse genom att etablera sig i Gävle och Härnösand.

Bankrörelsen blev dock utkonkurrerad av Hernösands Enskilda Bank, som övertog denna 1882. Alfhild Martin föds i Härnösand och lever där sina första 19 år. Hon gifter sig till Agrell och blir en mycket ansedd författare.

Köpmangatan.

Köpmangatan.