1900-1950

1900

Härnösand står som värd för Nationella skidtävlingar med backhoppning ute i Hälletorp och längdskidtävlingar vid Volontärskolan.

Skidåkare år 1900.

Skidåkare år 1900.

Hälletorpsbacken.

Hälletorpsbacken vid invigningen 5 mars 1900.

1901

Tekniska Elementärskolan startas och 1903 får man egna lokaler på Brunnshusgatan strax norr om Läroverket. Karl Tham är rektor 1901-23.

Tekniska läroverket.

Tekniska läroverket.

Teknisk elementarskola.

Teknisk elementarskola.

1903

Finländska cigarettillverkaren Strengberg etablerar sig i Härnösand, först hos grosshandlare Nätterqvist på Skeppsbron men växer snabbt och flyttar till nyuppförda egna lokaler (nuvarande Tobaks) efter ritningar av arkitekt Torben Grut som därefter fick ansvaret att också rita Stockholms stadion till OS 1912 och bl.a. även Solliden på Öland.

Tobaksmonopolet.

Tobaksmonopolet.

En traktor med släpvagnar.

1905

Härnösand får sin första biograf, Elitebiografen på Mellanholmen.

Elitebiografen.

Elitebiografen.

Två fartyg.

Tyske kejsaren Wilhelm II med fartyget Hohenzollern besökte Härnösand 1905.

Allmänna läroverket och tekniska skolan 1905.

Allmänna läroverket och tekniska skolan 1905.

Tingshuset 1905.

Tingshuset 1905.

Södra Ångermanlands Domsaga invigde sitt tingshus 1906. Huset i jugendstil hade Fritz Ullrich och Eduard Hallquist som arkitekter. De var också männen bakom sparbankshuset från 1899 samt Post- och Telehuset som stod klart 1910.

Nybrogatan.

Härnösands Folkbank startade 1906 i huset till höger i bild, det s.k. Thurdinska huset.

1910

Länsstyrelsen flyttar in i nyuppförda Landstatshuset vid Nybrogatan. Folkmängden uppgår till 9 424.

Folkskollärarseminariet.

Folkskollärarseminariet fanns på den plats där Länsstyrelsens huvudbyggnad finns sedan 1910.

1913

En klockstapel från Ullånger blir första byggnad på det som ska bli Murbergets friluftsmuseum. Det är Theodor Hellman som är drivande i att uppföra ett ”Norrlands Skansen”.

Theodor Hellman.

Theodor Hellman.

En flygbild över Murberget.

Murbergets friluftsmuseum började uppföras 1913.

1916

Fartyg år 1916.

Segelfartyg och konvoj år 1916. Seglen är hissade för torkning.

1917

Extra militär personal kallas till Härnösand för att övervaka 1 maj-demonstrationen dit 7 000 personer kommit för att demonstrera mot den livsmedelsbrist som råder.

Demonstrationståg 1919.

Demonstrationståg på Nybrogatan.

1920

Landets modernaste och finaste friluftsteater invigs på Folkets Park-området. 200 personer får plats på scenen och 2 000 i salongen.

En flygbild över Folkets park.

Den stora sommarteatern på Folkets park sedd från ovan.

1923

Idrottsplatsen Ängevallen invigs.

Ängevallen.

Ängevallen.

1925

Järnvägen klar mellan Härnösand och Njurunda. Folkmängden uppgår till 11 635.

1931

Vanföreanstalten tar emot de första patienterna. Byggnaden (nuvarande Landsarkivet) uppfördes år 1919 för Hemsö kustartillerikår men kom aldrig att användas av militären.

1935

Härnösand firar sina 350 år och under tiden 21 juni-21 juli arrangeras en utställning i området kring Stadsparken och Kanaludden. Nästan 200 000 besökare och 4 000 utställare. Det kommer besökare med extra passagerarfartyg från Finland och från Sundsvall och Sollefteå körs extrainsatta tåg.

Åvike herrgård.

Åvike herrgård invigdes av kung Gustav V den 21 juni 1935.

Människor på Stora torget.

Invigning av Jubileumsutställningen på midsommarafton 1935. Mer än 6 000 människor fanns på plats när kung Gustav V invigningstalade på torget i Härnösand.

Flygbild över Härnösand.

Utställningsområdet 1935.

1935-1936

Djuphamnen byggs.

Djuphamnen byggs.

Djuphamnen byggs.

Djuphamnen byggs.

Djuphamnen byggs.

1938

Nybron ersätter Kronholmsbron mellan Kronholmen och Härnön.

1940

Folkmängden uppgår till 12 518.

Torsvik brinner.

Torsviksfabriken, centralt i Härnösand vid Nattviken brann rejält två gånger under 1940-talet, men bilden är från storbranden på 1950-talet.

1942

Beslut tas att ett kustartilleridetachement av KA 4 ska förläggas i Härnösand. KA 5 ser dagens ljus.

Gådeå sjukhus.

Gådeå sjukhus.