2000-talet

Sambiblioteket.

Sambiblioteket.

2000

Sambiblioteket invigs i Härnösand. Länsbiblioteket, Härnösands stadsbibliotek och Mittuniversitetets bibliotek samsas i samma lokaler och Trädgårdsgatans översta del döps sedermera om till Universitetsbacken.

Hemsö fästning - en hemlighet i underjorden

2005

Hemsö fästning öppnar det tunga batteriet på Storråberget under sommaren för besökare och blir museum. Sommaren efter öppnas en konferenslanläggning på det lätta batteriet på Havstoudd.

2006

Lag Anette Norberg vinner OS-guld i curling i Turin och tillsammans med sin också Härnösands-födda syster Cathrine lyckas de upprepa bedriften 4 år senare i Vancouver. Anette Norbergs lag blir därutöver europamästare sju gånger och världsmästare tre gånger.

Johan Selin blir Sveriges och nordens första döva präst när han prästvigs i Härnösands domkyrka den 11 juni 2006.

2016

Den nya högstadieskolan Hedda Wisingskolan invigs den 24 augusti. Elever från både Gerestaskolan och den gamla Landgrenskolan slogs ihop och totalt 370 elever började skolan i nya lokaler. Den nya skolan är belägen där gamla sjöbefälsskolan och Mittuniversitetet haft sina lokaler. Bakom beslutet om ny högstadieskola stod ett politiskt beslut om att stänga alla högstadieskolor i Härnösand för att öppna två nya. Året därpå, 2017, öppnas därför också Wendela Hellmanskolan.

Båda skolorna är namngivna efter framstående personer från Härnösands historiska bakgrund. Hedda Wising var den som startade Härnösands första flickskola 1876. Wendela Hellman var tillsammans med sin make grundare till Västernorrlands museum och friluftsmuseet.

2018

Örjan Leek skriver ner den långa Härnösands-historien i ord och bild.

Välkommen till mittHärnösand