Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder också och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare sammanträder en gång per månad.
Lista över ledamöter i kommunstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens ledning

Andreas Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunalråd

Andreas Sjölander Länk till annan webbplats. (S)
Telefon: 0611-34 80 01
E-post: andreas.sjolander@harnosand.se

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Knapp Britta Thyr Länk till annan webbplats. (MP)

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Oppositionsråd
Eva-Clara VIklund Länk till annan webbplats. (M)

Härnösands kommun har en politikersamordnare anställd vars uppgift är att stödja kommunens förtroendevalda.

Politikersamordnare, tjänsteman
Sonja Hedenberg
Telefon: 0611-34 80 04
E-post: sonja.hedenberg@harnosand.se

Sammanträdesdagar 2024

Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2024

Månad

Datum

Tid

Januari

23

08.15

Februari

27

08.15

Mars

-

-

April

3

08.15

Maj

2

08.15

Maj

28

08.15

Juni

-

-

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

3

08.15

Oktober

1

08.15

November

26

08.15

December

-

-


Rådet för trygghet och hälsa tillika brottsförebyggande rådet (RTH)

Kommunerna har lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Lagen innebär sammanfattningsvis att kommunen ska

 • kartlägga brottslighet inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild
 • besluta om åtgärdsplan
 • inrätta eller inneha samordningsfunktion
 • ha ett sammansatt råd med koppling till kommunstyrelsen.

Rådet för trygghet och hälsa ska fullgöra kommunens uppgift enligt lagen Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Rådet består av en styrgrupp och en operativ grupp. Styrgruppen arbetar på en strategisk nivå och beslutar om prioriteringar och ger den operativa gruppen uppdrag.

I styrgruppen ingår:

 • Kommundirektör
 • Förvaltningschefer
 • VD för kommunala bolag
 • Polisen

Den operativa gruppen arbetar utifrån prioriteringar och uppdrag från styrgruppen. De ansvara också för att arbetet implementeras och för att nödvändiga beslut fattas inom sina respektive förvaltningar.

I den operativa styrgruppen ingår:

 • Chef för kanslienheten
 • Verksamhetschefer eller motsvarande inom kommunens förvaltningar
 • Polisen
 • Räddningstjänsten
 • HÄR, Handel och Möten
 • Våldsförebyggande samordnare
 • Folkhälsosamordnare

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Ansvarsområden och uppgifter:

 • Förebyggande och främjande
 • Medborgarlöften
 • Kartläggning och lägesbild
 • Åtgärdsplan
 • ANDTS - alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
 • Hälsa på övergripande nivå
 • Trygghet
 • Brottslighet

Kontaktuppgifter

Välkommen att ta kontakt, om du har frågor om rådet och dess arbete.

Petra Werner
Kanslichef
E-post: petra.werner@harnosand.se

De kommunala råden

De kommunala råden är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll i det politiska livet. De ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige med nämnder.

Här kan du läsa mer om de kommunala råden