Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Här kan du anmäla återvinning av icke-farligt avfall för att användas för anläggningsändamål. Förutsättningen är att risken för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten är liten.