Anmälan om installation av cistern och hantering av brandfarlig vätska

Den som avser att installera en cistern ska senast fyra veckor innan installationen påbörjas informera tillsynsmyndigheten om detta.