Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Är din verksamhet en anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen ska detta anmälas minst sex veckor innan.

Information om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt. Samhällsförvaltningen utövar tillsyn av miljöfarliga verksamheter i Härnösands kommun.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga
Avloppsreningsverk, fordonstvätt, billackering, avfallsanläggning och upplag, rökeri, asfaltverk, vattenbruk, motorsportbana och ytbehandlare är exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga. Ofta är det hur mycket kemikalier som används eller hur stor produktionen är som avgör om verksamheten blir anmälningspliktig.

Av miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats. framgår vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Anmäl minst sex veckor innan du startar
Om du ska starta en miljöfarlig verksamhet måste du lämna in en anmälan till samhällsnämnden. Detta gäller verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen. Anmäl din verksamhet minst sex veckor innan du planerar att starta den.

Om du planerar en ändring av din verksamhet som till exempel innebär en förändring av tillverkningsprocessen eller reningsförfarandet måste du göra en anmälan. För ändringsanmälan gäller också att den ska göras minst sex veckor i förväg.

Om du vill veta mer om hur du ska göra en anmälan kan du läsa om vår servicegaranti i Enkla vägen för anmälan enligt miljöbalken. Pdf, 83.7 kB.

Tänker du starta en miljöfarlig verksamhet? Hör av dig till samhällsförvaltningen.

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken Pdf, 149.9 kB.