Anmälan om mellanlagring av avfall

Om du ska mellanlagra annat avfall än farligt avfall och om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle väger mellan 10-10 000 ton ska du anmäla det till kommunen. Ska avfallet användas för byggnads- eller anläggningsändamål ska du anmäla om avfallsmängderna vid något enskilt tillfälle väger mellan 10-30 000 ton.