Anmälan om att ta cistern ur bruk

Anmälan om att cistern har tagits ur bruk ska göras till samhällsförvaltningen.

Gamla cisterner som inte används bör avlägsnas snarast och cisternen och rörledningarna ska tömmas och rengöras. Du behöver anmäla borttagandet av cistern innan den tas ur bruk.

Information om hantering, besiktning och skrotning av cisterner.

Blanketten innehåller anvisningar.