Köldmedierapport

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) kontrollera din utrustning. Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till samhällsförvaltningen en gång om året. Du behöver rapportera in resultatet senast den 31 mars.