Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

Här kan du anmäla innan du ska sortera eller krossa berg, naturgrus eller andra jordarter antingen inom detaljplanelagt område alternativt utanför detaljplanelagt område under längre tid än 30 kalenderdagar under en 12-månadersperiod.