Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Här kan du ansöka om att sprida bekämpningsmedel på platser som kräver att en anmälan eller ansökan lämnas till kommunen. I blanketten framgår det i vilka fall det krävs en anmälan eller ansökan. Blanketten ska lämnas in senast sex veckor före spridningen är tänkt att genomföras.