Kommunfullmäktige sammanträde 2022-02-28

Här kan du se sammanträdet i efterhand.

Dagens ärenden

 • Informationsärenden
 • Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2022
 • Information från revisionen 2022
 • Bildande av dotterbolag till Invest i Härnösand - Restore AB - Återremiss
 • Personalpolitisk policy
 • Försäljning gällande del av fastigheterna Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1
 • Reglemente ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 2023-2026
 • Avsägelser 2022
 • Valärenden 2022
 • Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2022
 • Tillkommande motioner, interpellationer och frågor
 • Korta frågor - korta svar 2022