Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-17

Föredragningslista

  • Mötets öppnande
  • Val av ordförande för kommunfullmäktige
  • Val av fullmäktiges förste och andre vice ordförande
  • Val av vänortskommitté
  • Val av valberedning