Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30

Här kan du se sammanträdet i eftersändning.

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har ärendelistan begränsats till brådskande ärenden för att mötet ska kunna hållas så kort som möjligt.

Dagens ärenden:

  • Information om rådande läge från kommundirektören
  • Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4
  • Beslut om tillfälliga åtgärder under period av aktiverad krisledningsnämnd
  • Avsägelser 2020
  • Valärenden