Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller få möjlighet att gå ut på arbetsmarknaden.

Härnösands gymnasium erbjuder fyra olika introduktionsprogram:

  • Språkintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Yrkesintroduktion
  • Programinriktat val
ungdomar studerar

Inriktningar på introduktionsprogrammen

Språkintroduktion
Språkintroduktion är öppen för dig som nyligen anlänt till Sverige. Det är en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket, för att du ska kunna gå vidare till nationellt program.

Du kan också ha möjlighet att gå vidare till komvux eller folkhögskola.

Individuellt alternativ
Detta alternativ är utformat för dig som ännu inte är beredd för, eller har möjlighet, att välja de andra introduktionsprogrammen.
Studierna på individuellt alternativ kan göra dig redo för yrkesintroduktion, programinriktat val, annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig som vill komma ut på arbetsmarknaden. Den här utbildningen kan också leda till studier på ett nationellt program.

Programinriktat val
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Facebook logotyp