Slutredovisning - Sluten tank

Snarast efter att avloppsanläggningen är helt färdigställd ska den entreprenörsrapport du får tillsammans med beslutet fyllas i och lämnas in till samhällsförvaltningen.