Teknisk beskrivning sluten tank

Din avloppsanläggning beskriver du utförligt i den tekniska beskrivningen. Sluten tank är en uppsamling av avloppsvatten från vattentoaletter inför vidare transport till kommunala reningsverk.

För att minska vattenmängden och därmed antalet tömningar kan det vara en god idé att ha en extremt snålspolande toalett, till exempel en vakuumtoalett, kopplad till tanken. Sluten tank rekommenderas därför inte för blandat avloppsvatten från hushållet. Bad-, disk- och tvättavlopp behöver renas i en separat reningsanläggning.

Bifoga

Situationsplan: Tankens läge.
Markera samtliga vattenbrunnar inom 50 meter.
Befintliga och planerade byggnader.
Fastighetsgränser.
Eventuell bergvärmeanläggnings placering redovisas på tomtkarta med byggnader, vägar, vattenbrunnar etc.

Karta för att använda till situationsplan kan du hämta från vår e-tjänst bygg- och exploateringskartan.