Teknisk beskrivning minireningsverk grusfilter

I ett minireningsverk sker avloppsreningen i en förtillverkad produkt. Den vanligaste varianten är slamavskiljning, kemisk fällning och biologisk nedbrytning.

Mer information om bilagor finns i blanketten.