Teknisk beskrivning för BDT med rening i gråvattenfilter och efterpolering

BDT är bad-, disk- och tvättvatten, ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushåll utom toalettavlopp.