Utförandeintyg av enskild avloppsanläggning

Uppgifterna i blanketten fylls i, gärna tillsammans med entreprenören, och skickas till samhällsförvaltningen efter att anläggningen är färdigställd.

På blanketten, "Utförandeintyg av enskild avloppsanläggning" intygas att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från samhällsförvaltningen. Bilderna från inrättande av avloppsanläggningen ska skickas tillsammans med utförandeintyget till samhällsförvaltningen, antingen med vanlig post eller e-post.