Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig kunskaper inom främst samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling är viktiga egenskaper för studerande på ekonomiprogrammet.

I utbildningen ges du som elev bl.a. möjlighet att praktiskt få pröva företagande och du lär dig att förstå hur människor tänker, känner och handlar.

Glada elever på ekonomiprogrammet

Du tränar på att resonera, argumentera och dra slutsatser, arbetar med modern teknik i undervisningen, lär dig presentationsteknik och många andra viktiga förmågor som förbereder dig för såväl universitetsstudier som arbetslivet.

Inriktningar Ekonomiprogrammet

Juridik

Juridik
Inriktningen juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt samt förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

juridik

Programinnehåll

Gymnasiegemensamma ämnen 1250p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100

Programgemensamma ämnen 350p

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Moderna språk 3 / 1

100

Inriktningsgemensamma ämnen 300p

Affärsjuridik

100

Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Rätten poch samhället

100

Programfördjupningskurser 300p

Entreprenörskap och företagande

100

Internationell ekonomi

100

Ledarskap och organisation

100

Övriga kurser 300p

Individuellt val

200

Gymnasiearbetet

100

Ekonomi

Ekonomi
Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation samt färdigheter i att starta och driva ett företag.

ekonomi

Programinnehåll

Gymnasiegemensamma ämnen 1250p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100

Programgemensamma ämnen 350p

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Moderna språk 3 / 1

100

Inriktningsgemensamma ämnen 300p

Affärsjuridik

100

Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Rätten poch samhället

100

Programfördjupningskurser 300p

Entreprenörskap och företagande

100

Internationell ekonomi

100

Ledarskap och organisation

100

Övriga kurser 300p

Individuellt val

200

Gymnasiearbetet

100Ekonomiprogrammet på Instagram