Publicerad

Arvode för ställföreträdare

En man som sitter vid sin dator.

Huvudregeln är att det är huvudmannen, det vill säga den som har en ställföreträdare, som ska betala arvodet och ersättningen för nödvändiga utgifter.

Att tänka på är att du som ställföreträdare sparar av huvudmannens medel till eget arvode på spärrat konto i huvudmannens namn.

Vi rekommenderar också att du som ställföreträdare ser över din huvudmans möjligheter att få merkostnadsersättning från Försäkringskassan. Se vidare på Försäkringskassans hemsida om regelverket för merkostnadsersättning och vad som räknas som merkostnad.

Digitala tjänster hos Försäkringskassan