Publicerad

Svara på Överförmyndarenhetens enkät

Fotomontage: En flygbild över Härnösand och en telefon som visar enkäten.

Nu har du som är god man eller förvaltare fått ett sms skickat till dig. Där finns en länk till vår enkät.

I enkäten kan du tycka till om

  • bemötande
  • service
  • tillgänglighet
  • introduktion
  • material
  • utbildning

Enkäten består av nio frågor.

Tack för att du tar dig tid att svara!