Publicerad

Överförmyndarenhetens telefon stängd 19 mars

En kvinna som talar i telefon.

På tisdag 19 mars är Överförmyndarenhetens telefon stängd på grund av utbildning.

Välkommen tillbaka på onsdag.

Överförmyndarenheten
Besöksadress
Norra Kyrkogatan 3
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Telefon: 0611–34 80 09
Telefon- och expeditionstid är klockan 08.30–11.30 alla vardagar.
Enheten tar bara emot bokade besök.
E-post: overformyndarenheten@harnosand.se