Samlade nyheter från Härnösands kommun

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Nytt europeiskt nätverk ger elever och lärare möjlighet till utbyten

  Två personer i en båt. Härnösand ingår sedan i våras i det europeiska nätverket Xarxa som arbetar för att främja utbyten mellan elever och lärare på yrkesförberedande utbildningar. Härnösand är en av 36 europeiska städer som är med och förmedlar kontakter för elever som vill åka som utbytesstudenter.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Nytt snöfall på gång

  En person går med rollator på en trottoar i en stadsmiljö och det snöar ymnigt. Det väntas snö de närmaste dagarna och enligt prognosen kommer det att snöa i stort sett oavbrutet till och med torsdag. Under tiden är det risk för att det blir spårigt på vägarna och knöligt på gång- och cykelbanor.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Gymnasieelever får se musikal om psykisk ohälsa

  Bild från musikalen Next to normal Fredag 24 november visas musikalen ”Next to normal” för Härnösands gymnasieelever. Initiativet är en del i arbetet att lyfta och förebygga ungdomars psykiska ohälsa. Elevhälsan finns på plats för att fånga upp ungdomarnas tankar och funderingar kring ämnet.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Härnösands kommun ska kartlägga hemtjänstens arbetssätt

  Kvinna utomhus Ett pilotprojekt i Härnösands kommun ska kartlägga hemtjänstens arbetssätt. Syftet är att ta reda på vilka behov brukarna har, skapa en organisation som möter behoven och samtidigt underlätta för hemtjänstens planering.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Demokrati på riktigt under Elevrådskongressen

  Röstning under Elevrådskongressens invigning. Elever från hela Sverige samlades under en helg på Hedda Wisingskolan för att delta i Elevrådskongressen, Elevernas riksförbunds årsmöte. Att just Hedda Wisingskolan fick vara värd beror på skolans exemplariska arbete med elevrådet. En tidigare elev på Hedda Wisingskolan och numera Härnösands gymnasium, Cecilia Samuelsson, valdes under helgen in i förbundsstyrelsen.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Fackeltåg mot våld i nära relationer den 25 november

  Fackeltåg över Nybron. Under vecka 47 uppmärksammar vi den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Utskick av informationsblad om Sjöfartsutbildningen

  Folder till Sjöfartsutbildningen. Under de senaste åren har Sjöfartsutbildningen gjort utskick till ungdomar som ska söka sig till gymnasiet för att informera och inspirera dem att söka till utbildningen. I år skulle informationen gå ut till ungdomar födda 2008, men det blev tekniska problem och utskicken gick inte ut till rätt målgrupp.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Traineeprogram ska locka fler till Härnösands kommun

  Två kvinnor står i en trappa. Tre nyutbildade personer har i år fått möjlighet att arbeta som trainee i Härnösands kommun. Det är ett sätt för kommunen att säkra kompetensförsörjningen. Samtidigt får deltagarna inblick i offentlig sektor och möjlighet att omsätta sin utbildning i praktiken.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Eleverna på Idrottsgymnasiet fick information om dopning

  Publik som sitter och lyssnar på en föreläsare i en idrottshall. Idrottsgymnasiet i Härnösand gästades nyligen av Lars Lilja från organisationen Antidoping Sverige. Det blev en timme med viktig och allvarsam information om dopningsregler och -tester, men också om idrottarens ansvar och riskerna med att ta prestationshöjande medel.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Stora delar av avtalet mellan PTL och Torsboda Industrial Park är offentligt

  En skiss över hur fabriken i Torsboda kan komma att se ut. Utbildningsinsatser och arbete för att attrahera inflyttare är något av det som kommunerna förbinder sig att jobba med. Det enligt avtalet mellan bolaget PTL och Torsboda Industrial Park. Delar av avtalet offentliggörs idag.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Orange Day blir tradition i Härnösand

  Residenset lyses upp i orange. För tredje året i rad manifesterar Härnösands kommun, Länsstyrelsen Västernorrland och Härnösandshus tillsammans mot våld i nära relationer.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Vill er förening bemanna teaterns garderob?

  Härnösands teater. Kommunens kulturenhet söker föreningar för att bemanna garderoben på Härnösands teater.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Träffa nya vänner i Härnösand – bli Härnösandskompis

  Två kvinnor på ett café. Nya Kompisbyrån och Härnösands kommun inleder ett samarbete som gör det lättare för dig som vill skaffa nya vänner. Nya Kompisbyrån är en ideell organisation med en plattform som på ett roligt och enkelt sätt hjälper dig att hitta en Härnösandskompis.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Drygt 100 personer får erbjudande om anställning i äldreomsorgen

  yngre man i blå arbetskläder för vård hjälper äldre man Härnösands kommuns politiska ledning har beslutat att erbjuda drygt 100 personer inom särskilt boende, hemtjänst och funktionsstöd en tillsvidareanställning. Målet är att leverera god vård och omsorg till brukarna och satsa långsiktigt för att vara en bra arbetsgivare.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Så har Härnösand klarat helgens regnväder

  En dagvattenbrunn. I Härnösand föll mer än en månads nederbörd under den gångna helgen. Kommunens gatukontor har varit ute och jobbat med alla sina resurser för att mildra konsekvenserna av regnvädret.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nytt program för evenemang ska öka antalet besökare

  Människor på gata i centrala Härnösand. Härnösands kommun har ett nytt program för evenemang. Det handlar om hur kommunen ska skapa förutsättningar för att öka antalet evenemang. I det nya programmet finns en tydlig struktur över vilka evenemangsstöd som arrangörer kan söka och vad som krävs för att få dessa stöd.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Hög belastning på räddningstjänsten

  På grund av väderläget är räddningstjänsten mycket ansträngda. De kommer därför behöva prioritera livräddande insatser och allmännytta.
  Det kan innebära att de inte kan åka på larm om till exempel översvämningar i privatbostäder.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Översvämningar på flera håll

  Dagvattenbrunn med mycket vatten och löv Snö och regn har gjort att det är mycket vatten i Härnösands kommun. Det är problem med översvämningar på flera håll. Både kommunens gatukontor och räddningstjänsten är ute och jobbar med alla resurser de har.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Tioårig investeringsplan är uppdaterad

  flygbild över ett sund i en stadsmiljö. över sundet går en bro och längs kajerna och i sundet ligger och åker båtar. Sommaren 2022 antog kommunfullmäktige en tioårig investeringsplan som ska uppdateras en gång om året. I den plan som kommunstyrelsen nu har antagit ska kommunen investera närmare 450 miljoner kronor i stora infrastrukturprojekt fram till 2030.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Kvinnojouren får närmare 800 000 kronor i verksamhetsbidrag

  Kvinna står vid ett fönster. Kommunstyrelsen har beslutat om pengar till Kvinnojouren och Tjejjouren för 2024. De får sammanlagt 790 000 kronor i verksamhetsbidrag.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nytt program för civil beredskap

  Skylt på ett skyddsrum Härnösands kommun har ett nytt program för civil beredskap. Programmet handlar om hur kommunen ska arbeta för att minska sårbarheten i sin verksamhet och skapa en god förmåga att hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Stort förberedelsearbete pågår – Härnösand ska växa!

  Vintervy över Härnösand. För att vara en attraktiv plats med en väl fungerande välfärd behöver Härnösandsborna bli fler och skatteintäkterna större. Just nu pågår ett stort förberedelsearbete för att lyckas med det, bland annat genom att ta till vara på de möjligheter som flera stora etableringar ger oss.
 • Publicerad i Barn & utbildning

  Nytt europeiskt nätverk ger elever och lärare möjlighet till utbyten

  Två personer i en båt. Härnösand ingår sedan i våras i det europeiska nätverket Xarxa som arbetar för att främja utbyten mellan elever och lärare på yrkesförberedande utbildningar. Härnösand är en av 36 europeiska städer som är med och förmedlar kontakter för elever som vill åka som utbytesstudenter.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Nytt snöfall på gång

  En person går med rollator på en trottoar i en stadsmiljö och det snöar ymnigt. Det väntas snö de närmaste dagarna och enligt prognosen kommer det att snöa i stort sett oavbrutet till och med torsdag. Under tiden är det risk för att det blir spårigt på vägarna och knöligt på gång- och cykelbanor.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Gymnasieelever får se musikal om psykisk ohälsa

  Bild från musikalen Next to normal Fredag 24 november visas musikalen ”Next to normal” för Härnösands gymnasieelever. Initiativet är en del i arbetet att lyfta och förebygga ungdomars psykiska ohälsa. Elevhälsan finns på plats för att fånga upp ungdomarnas tankar och funderingar kring ämnet.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Härnösands kommun ska kartlägga hemtjänstens arbetssätt

  Kvinna utomhus Ett pilotprojekt i Härnösands kommun ska kartlägga hemtjänstens arbetssätt. Syftet är att ta reda på vilka behov brukarna har, skapa en organisation som möter behoven och samtidigt underlätta för hemtjänstens planering.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Demokrati på riktigt under Elevrådskongressen

  Röstning under Elevrådskongressens invigning. Elever från hela Sverige samlades under en helg på Hedda Wisingskolan för att delta i Elevrådskongressen, Elevernas riksförbunds årsmöte. Att just Hedda Wisingskolan fick vara värd beror på skolans exemplariska arbete med elevrådet. En tidigare elev på Hedda Wisingskolan och numera Härnösands gymnasium, Cecilia Samuelsson, valdes under helgen in i förbundsstyrelsen.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Fackeltåg mot våld i nära relationer den 25 november

  Fackeltåg över Nybron. Under vecka 47 uppmärksammar vi den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Utskick av informationsblad om Sjöfartsutbildningen

  Folder till Sjöfartsutbildningen. Under de senaste åren har Sjöfartsutbildningen gjort utskick till ungdomar som ska söka sig till gymnasiet för att informera och inspirera dem att söka till utbildningen. I år skulle informationen gå ut till ungdomar födda 2008, men det blev tekniska problem och utskicken gick inte ut till rätt målgrupp.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Traineeprogram ska locka fler till Härnösands kommun

  Två kvinnor står i en trappa. Tre nyutbildade personer har i år fått möjlighet att arbeta som trainee i Härnösands kommun. Det är ett sätt för kommunen att säkra kompetensförsörjningen. Samtidigt får deltagarna inblick i offentlig sektor och möjlighet att omsätta sin utbildning i praktiken.

 • Publicerad i Barn & utbildning

  Eleverna på Idrottsgymnasiet fick information om dopning

  Publik som sitter och lyssnar på en föreläsare i en idrottshall. Idrottsgymnasiet i Härnösand gästades nyligen av Lars Lilja från organisationen Antidoping Sverige. Det blev en timme med viktig och allvarsam information om dopningsregler och -tester, men också om idrottarens ansvar och riskerna med att ta prestationshöjande medel.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Stora delar av avtalet mellan PTL och Torsboda Industrial Park är offentligt

  En skiss över hur fabriken i Torsboda kan komma att se ut. Utbildningsinsatser och arbete för att attrahera inflyttare är något av det som kommunerna förbinder sig att jobba med. Det enligt avtalet mellan bolaget PTL och Torsboda Industrial Park. Delar av avtalet offentliggörs idag.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Orange Day blir tradition i Härnösand

  Residenset lyses upp i orange. För tredje året i rad manifesterar Härnösands kommun, Länsstyrelsen Västernorrland och Härnösandshus tillsammans mot våld i nära relationer.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Vill er förening bemanna teaterns garderob?

  Härnösands teater. Kommunens kulturenhet söker föreningar för att bemanna garderoben på Härnösands teater.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Träffa nya vänner i Härnösand – bli Härnösandskompis

  Två kvinnor på ett café. Nya Kompisbyrån och Härnösands kommun inleder ett samarbete som gör det lättare för dig som vill skaffa nya vänner. Nya Kompisbyrån är en ideell organisation med en plattform som på ett roligt och enkelt sätt hjälper dig att hitta en Härnösandskompis.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Drygt 100 personer får erbjudande om anställning i äldreomsorgen

  yngre man i blå arbetskläder för vård hjälper äldre man Härnösands kommuns politiska ledning har beslutat att erbjuda drygt 100 personer inom särskilt boende, hemtjänst och funktionsstöd en tillsvidareanställning. Målet är att leverera god vård och omsorg till brukarna och satsa långsiktigt för att vara en bra arbetsgivare.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Så har Härnösand klarat helgens regnväder

  En dagvattenbrunn. I Härnösand föll mer än en månads nederbörd under den gångna helgen. Kommunens gatukontor har varit ute och jobbat med alla sina resurser för att mildra konsekvenserna av regnvädret.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nytt program för evenemang ska öka antalet besökare

  Människor på gata i centrala Härnösand. Härnösands kommun har ett nytt program för evenemang. Det handlar om hur kommunen ska skapa förutsättningar för att öka antalet evenemang. I det nya programmet finns en tydlig struktur över vilka evenemangsstöd som arrangörer kan söka och vad som krävs för att få dessa stöd.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Hög belastning på räddningstjänsten

  På grund av väderläget är räddningstjänsten mycket ansträngda. De kommer därför behöva prioritera livräddande insatser och allmännytta.
  Det kan innebära att de inte kan åka på larm om till exempel översvämningar i privatbostäder.


 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Översvämningar på flera håll

  Dagvattenbrunn med mycket vatten och löv Snö och regn har gjort att det är mycket vatten i Härnösands kommun. Det är problem med översvämningar på flera håll. Både kommunens gatukontor och räddningstjänsten är ute och jobbar med alla resurser de har.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Tioårig investeringsplan är uppdaterad

  flygbild över ett sund i en stadsmiljö. över sundet går en bro och längs kajerna och i sundet ligger och åker båtar. Sommaren 2022 antog kommunfullmäktige en tioårig investeringsplan som ska uppdateras en gång om året. I den plan som kommunstyrelsen nu har antagit ska kommunen investera närmare 450 miljoner kronor i stora infrastrukturprojekt fram till 2030.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Kvinnojouren får närmare 800 000 kronor i verksamhetsbidrag

  Kvinna står vid ett fönster. Kommunstyrelsen har beslutat om pengar till Kvinnojouren och Tjejjouren för 2024. De får sammanlagt 790 000 kronor i verksamhetsbidrag.


 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nytt program för civil beredskap

  Skylt på ett skyddsrum Härnösands kommun har ett nytt program för civil beredskap. Programmet handlar om hur kommunen ska arbeta för att minska sårbarheten i sin verksamhet och skapa en god förmåga att hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Stort förberedelsearbete pågår – Härnösand ska växa!

  Vintervy över Härnösand. För att vara en attraktiv plats med en väl fungerande välfärd behöver Härnösandsborna bli fler och skatteintäkterna större. Just nu pågår ett stort förberedelsearbete för att lyckas med det, bland annat genom att ta till vara på de möjligheter som flera stora etableringar ger oss.