Barn- och fritidsprogrammet

Det här är programmet för dig som vill arbeta med människor och lära dig om ledarskap, hälsa och pedagogik.

  • Är du framtidens ledare och vill arbeta med människor?
  • Vill du satsa på din idrott och samtidigt utveckla ditt ledarskap?
  • Är du intresserad av att arbeta som barnskötare, stödassistent, elevassistent, bad - och idrottsplatspersonal eller träningsinstruktör?
Glada elever på ekonomiprogrammet
  • Vill du förbereda dig för vidare studier mot yrken som polis, socionom, instruktör, förskollärare, lärare, fritidspedagog eller sjukgymnast?
  • Vill du få 15 veckors utbildning på intressanta arbetsplatser?

Inriktningar Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

Fritid och hälsa
Den bästa inriktningen för dig som vill satsa på din idrott och få goda kunskaper inom träning, friskvård, kost och ledarskap.
Mer än hälften av poängen på programmet kan utgöras av kurser inom idrott, hälsa, ledarskap & idrott och hälsa - specialisering. Kurserna läses enligt inriktningen Fritid och hälsa.

Timplan Fritid och hälsa

Gymnasiegemensamma ämnen 600p

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Programgemensamma ämnen 600p

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

Lärande utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Inriktningsgemensamma ämnen 300p

Fritid och friskvårdsverksamheter

200

Fritid och idrottskunskap

100

Programfördjupningskurser 700p

Naturguidning

100

Kost och hälsa

100

Aktivitetsledarskap

100

Svenska 2

100

Träningslära 1

100

Träningslära 2

100

Mental träning

100

Övriga kurser 300p

Individuellt val

200

Gymnasiearbetet

100

Pedagogiskt och socialt arbete

Pedagogiskt och socialt arbete
Du lär dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Du får en förståelse för pedagogiska verksamheter och hur de fungerar. Du får lära dig hur du bemöter människor i olika situationer, hur du ger bra stöd samt hur du arbetar med människor för att bidra till deras livskvalitet och välmående. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, stödassistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.

Timplan Pedagogiskt och socialt arbete

Gymnasiegemensamma ämnen 600p

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Programgemensamma ämnen 600p

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

Lärande utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Inriktningsgemensamma ämnen 300p

Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete

100

Programfördjupningskurser 700p

Naturguidning

100

Kost och hälsa

100

Aktivitetsledarskap

100

Svenska 2

100

Barns lärande och växande

100

Specialpedagogik 1

100

Grundläggande VO

100

Övriga kurser 300p

Individuellt val

200

Gymnasiearbetet

100