Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är gymnasiets bredaste utbildning och håller därmed vägarna öppna till de flesta universitets- och högskoleutbildningar.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, medicin, matematik och teknik men även inom andra områden.

Glada elever på ekonomiprogrammet

är får du också möjligheter att skaffa meritpoäng inför dina universitetsstudier.
Studierna på naturvetenskapsprogrammet varvar teori med laborationer och exkursioner. På naturvetenskapsprogrammet läser du ytterligare ett språk utöver engelska och svenska.

Inriktningar Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Naturvetenskap
Inriktning naturvetenskap ger dig en bred naturvetenskaplig utbildning och öppnar vägen till de flesta utbildningar på universitet och högskolor. Inriktningen innehåller kurserna fysik 2, biologi 2, kemi 2 och matematik 4.

Naturvetenskapsprogrammet med spetskompetensutbildning i biomedicin innehåller inriktning naturvetenskap.

juridik

Programinnehåll

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100

Programgemensamma ämnen 450p

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk 3 / 1

100

Inriktningsgemensamma ämnen 400p

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Programfördjupningskurser 200p

Bioteknik, Fysik 3, Matematik 5, Mikrobiologi och farmakologi

200

Övriga kurser 300p

Individuellt val

200

Gymnasiearbetet

100

Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskap och samhälle
Detta är en inriktning för dig som vill bredda dig en bit utanför det naturvetenskapliga området. Inriktningen innehåller kurserna geografi 1, samhällskunskap 1, biologi 2 och naturvetenskaplig specialisering naturgeografi.

Programinnehåll

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100

Programgemensamma ämnen 450p

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk 3 / 1

100

Inriktningsgemensamma ämnen 300p

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Programfördjupningskurser 300p

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Hållbart samhällsbyggande

100

Naturvetenskaplig specialisering - naturgeografi

100

Övriga kurser 300p

Individuellt val

200

Gymnasiearbetet

100