Samlade nyheter från Härnösands kommun

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nytt skyltfönster ska locka fler att jobba för Härnösands kommun

  Malin Wedin Nyetableringar och stora investeringar betyder fler jobb och ökad inflyttning. Härnösands kommun kommer att behöva rekrytera många fler under de kommande åren. Därför har våra Jobba hos oss-sidor fått en rejäl ansiktslyftning för att locka fler att arbeta på Härnösands kommun.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Kan du öppna ditt hem eller dela med dig av din tid?

  Ett barn och en vuxen vid ett bord. Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller behöver stöd. De är i behov av en vuxen utöver sina föräldrar – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Är denne någon du?
 • Publicerad i Nybron

  Så ska vi köra och parkera när Nybron byts ut

  en karta med linjer markerade i olika färger Nu finns en färdig plan för hur trafiken ska fungera och var vi kan parkera under tiden som Nybron byts ut. Planen är preliminär och detaljer kan ändras under projektets gång, men i stora drag visar den hur det ska fungera.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Nyheter från Företagfrukosten den 26 april

  Jenny Långström. Här kan du läsa saxade nyheter från Företagsfrukosten den 26 april 2024.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Sanden och gruset sopas bort

  En karta över centrala Härnösand med sopningsområdena utmärkta. Nu är vi i full gång med att ta upp sand och grus efter vintern. Just nu är det centrala Härnösand som sopas och sedan väntar ytterområdena.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Rösta på dina favoritföretag

  Företagsgalan. Vilka tycker du ska vinna Härnösands företagspriser? Du kan rösta i hela fem kategorier. Efter vårens nomineringar har en jury utsett 3 finalister i varje kategori.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Kan vi bygga bort brott, eller i alla fall inte bygga in dem?

  Vy över takåsar. Hus i olika färger och höjder. I Härnösand och övriga städer i vår region hoppas vi på och arbetar hårt för befolkningstillväxt. Och när fler människor vill bo här betyder det att behovet av bostäder ökar. Härnösands kommun har därför givit Stiftelsen Tryggare Sverige i uppdrag att genomföra en förstudie med fokus på brottsförebyggande bebyggelseplanering ur ett glesbygdsperspektiv.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Härnösands kommun ansluter sig till länsstrategi för jämställdhet

  En kvinna, en man, en kvinna och en kvinna står framför en bild där det står "gemensam kraftsamling för ökad jämställdhet". I arbetet för ökad jämställdhet har Härnösands kommun valt att ansluta sig till Länsstyrelsen Västernorrlands strategi för jämställdhet. Beslutet fattades av ett enigt kommunfullmäktige. Strategin pekar ut en gemensam riktning och prioriteringar för hela länet.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Dagens prao-elever är morgondagens medarbetare

  två personer sitter vid ett bord Härnösands kommun har beslutat att satsa mer på att ta emot och ta hand om prao-elever. Så många verksamheter som möjligt uppmanas att bidra med prao-platser och kunskap om hur det är att jobba i en kommun. Och alla arbetsgivare kan vara med och bidra.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Barn spånar idéer till ny lekpark

  elva barn står bakom ett bord med byggda modeller Om några år ska det byggas en ny lekpark på Lövudden, en lekpark som ska uppmuntra mer till fantasi och fri lek än en traditionell. Inför det har elever i årskurs 2 på Brännaskolan och Solenskolan fått komma med idéer och modeller som nu ställs ut på Sambiblioteket.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  35 miljoner till satsning på äldres hälsa och livskvalitet

  Äldre man och kvinna sitter utomhus i varsin stol. Båda är glada och tittar på varandra. Utfallsfonden är beredd att investera 35 miljoner under 3,5 år i Härnösand och det kan bli mer. Satsningen ska ge äldre personer stöd och hjälp så att de kan behålla eller återerövra sin förmåga och leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Från NU-läge till NY-läge

  Välkommen till en kreativ workshop där vi spånar idéer för att göra Härnösand ännu mer attraktivt för etableringar, inflyttning och utveckling.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Nya regler för eldning av trädgårdsavfall ska utredas

  en eld i en trädgård Uppdatering 26 april. Samhällsnämnden beslutade enligt förslaget som beskrivs nedan.Det råder en del osäkerhet kring hur de nya EU-reglerna om eldning av trädgårdsavfall ska tolkas. Därför föreslår nu majoriteten i samhällsnämnden att kommunens tidigare regler ska fortsätta gälla ett tag till medan frågan utreds. Beslut om förslaget ska tas i samhällsnämnden torsdag 25 april och om det går igenom ...
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Ansvarsfull alkoholservering - Anmäl dig till temafrukost

  Anna-Karin Hasselborg. Hur uppnår vi en god och ansvarsfull alkoholservering på krogarna? Vilka utmaningar finns det? Hur kan vi förhindra våld kopplat till alkohol på serveringsställena? Hur kan kommunens krögare jobba tillsammans för att skapa trevliga miljöer på krogarna?
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Uniform på jobbet visar engagemang i Hemvärnet

  Berit Westerholm Wassberg och Sonja Hedenberg bär hemvärnsuniform på jobbet Varje år hålls Uniform på jobbet-dagen för att öka intresset för Hemvärnet. I år är det den 17 april.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Vårens utställningar invigs på Härnösands Konsthall!

  Verk från vänster: Jan kruse, Maria Ängquist Klyvare, Agneta B. Lind Lördagen den 20 april kl. 13:00 invigs vårens utställningarna av Jan Kruse, Maria Ängquist Klyvare och Agneta B. Lind. Det bjuds på samtal, mingel och lättare tilltugg. Varmt välkomna!
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Vad tycker du om ditt särskilda boende för äldre eller din hemtjänst?

  Två glada kvinnor i köket. Nu är Socialstyrelsens brukarundersökning skickad till dig som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst. Du kan svara på enkäten anonymt per post eller via internet.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Susanne Vollmer får göra Härnösands hittills största konstverk!

  En illustration av konst på en betongmur. Infälld syns en svartvit portättbild på den kvinnliga konstnären. Det blir konstnären Susanne Vollmer som får uppdraget att göra en 33 meter lång konstnärlig gestaltning i grafisk betong i anslutning till den nya sporthallen som byggs på Änget i Härnösand.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Ökad brottslighet i välfärd och arbetsliv

  Två upphandlare och en iphone. Välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet har ökat de senaste åren. Härnösands kommun med upphandlingsenheten i spetsen kraftsamlar för att förhindra och förebygga att vi blir brottsoffer för just det.
 • Publicerad i Nybron

  Nu rivs Restaurang Skeppet

  Restaurang Skeppet. Med start måndag 15 april kommer Restaurang Skeppet att rivas. Arbetet påverkar inte trafiken på Skeppsbron i någon större omfattning, men ett antal parkeringar på den anslutande parkeringsytan stängs av. Rivningsarbetet beräknas ta fyra veckor.
 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Upprop till företagen

  Har du som arbetsgivare behov av att anställa någon eller några av yrkesrollerna inom en 3-5 årsperiod?
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Minusresultat för kommunen

  flera sedlar och mynt ligger på ett bord Härnösands kommun redovisar ett underskott på 11.9 miljoner kronor för 2023. Underskottet beror framför allt på tillfälligt ökade pensionskostnader, men även inflationen ger en stor påverkan.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Oljeskimmer på vattnet vid Nybron

  olja i vatten Under den senaste veckan har ett oljeskimmer synts på vattnet intill Nybron. Räddningstjänsten och kommunen har fått flera samtal kring det från allmänheten.
  - Redan för drygt en vecka sedan var vi på plats och gjorde undersökningar för att försöka reda ut varifrån oljan eller dieseln kommer, säger Helene Lager, miljöchef på Härnösands kommun.
 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Personer med hemtjänst bjuds på bio

  Sambiblioteket och en filmaffisch. På tisdag 2 april blir det bio i Sambiblioteket när hemtjänstpersonal och biblioteket bjuder in brukare till filmvisning.
 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Planärenden med stor samhällsnytta prioriteras

  karta med olika områden markerade med färger Nu ska kommunens planavdelning prioritera ärenden på ett nytt sätt. Projekt som innebär stor samhällsnytta, till exempel sådana som skapar många nya arbetstillfällen eller nya bostäder, ska prioriteras. Det har samhällsnämnden beslutat.
 • Publicerad i Kultur & fritid

  Sök bidrag för friskvårdsaktiviteter för äldre och funktionsnedsatta

  Friskvård. Planerar er förening friskvårdsaktiviteter för personer som är över 80 år och/eller personer med funktionsnedsättning? Nu finns möjlighet att söka bidrag för att utveckla nya aktiviteter. Pengarna ska gå till rörelse och fysisk aktivitet som främjar folkhälsan för målgrupperna.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nominera till tillgänglighetspriset

  Bildkollage: En kvinna i naturen, ett tangentbord och en kvinna i rullstol. Tillgänglighetsrådet delar ut ett pris för insatser som förbättrar tillgängligheten. Vet du en person, en förening, ett företag eller någon verksamhet inom kommunen som har förbättrat tillgängligheten i Härnösands kommun? Någon eller några som har gjort samhället mer tillgängligt, delaktigt eller jämlikt? Nu är det dags att nominera till Härnösands kommuns tillgänglighetspris.
 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nytt skyltfönster ska locka fler att jobba för Härnösands kommun

  Malin Wedin Nyetableringar och stora investeringar betyder fler jobb och ökad inflyttning. Härnösands kommun kommer att behöva rekrytera många fler under de kommande åren. Därför har våra Jobba hos oss-sidor fått en rejäl ansiktslyftning för att locka fler att arbeta på Härnösands kommun.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Kan du öppna ditt hem eller dela med dig av din tid?

  Ett barn och en vuxen vid ett bord. Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller behöver stöd. De är i behov av en vuxen utöver sina föräldrar – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Är denne någon du?

 • Publicerad i Nybron

  Så ska vi köra och parkera när Nybron byts ut

  en karta med linjer markerade i olika färger Nu finns en färdig plan för hur trafiken ska fungera och var vi kan parkera under tiden som Nybron byts ut. Planen är preliminär och detaljer kan ändras under projektets gång, men i stora drag visar den hur det ska fungera.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Nyheter från Företagfrukosten den 26 april

  Jenny Långström. Här kan du läsa saxade nyheter från Företagsfrukosten den 26 april 2024.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Sanden och gruset sopas bort

  En karta över centrala Härnösand med sopningsområdena utmärkta. Nu är vi i full gång med att ta upp sand och grus efter vintern. Just nu är det centrala Härnösand som sopas och sedan väntar ytterområdena.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Rösta på dina favoritföretag

  Företagsgalan. Vilka tycker du ska vinna Härnösands företagspriser? Du kan rösta i hela fem kategorier. Efter vårens nomineringar har en jury utsett 3 finalister i varje kategori.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Kan vi bygga bort brott, eller i alla fall inte bygga in dem?

  Vy över takåsar. Hus i olika färger och höjder. I Härnösand och övriga städer i vår region hoppas vi på och arbetar hårt för befolkningstillväxt. Och när fler människor vill bo här betyder det att behovet av bostäder ökar. Härnösands kommun har därför givit Stiftelsen Tryggare Sverige i uppdrag att genomföra en förstudie med fokus på brottsförebyggande bebyggelseplanering ur ett glesbygdsperspektiv.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Härnösands kommun ansluter sig till länsstrategi för jämställdhet

  En kvinna, en man, en kvinna och en kvinna står framför en bild där det står "gemensam kraftsamling för ökad jämställdhet". I arbetet för ökad jämställdhet har Härnösands kommun valt att ansluta sig till Länsstyrelsen Västernorrlands strategi för jämställdhet. Beslutet fattades av ett enigt kommunfullmäktige. Strategin pekar ut en gemensam riktning och prioriteringar för hela länet.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Dagens prao-elever är morgondagens medarbetare

  två personer sitter vid ett bord Härnösands kommun har beslutat att satsa mer på att ta emot och ta hand om prao-elever. Så många verksamheter som möjligt uppmanas att bidra med prao-platser och kunskap om hur det är att jobba i en kommun. Och alla arbetsgivare kan vara med och bidra.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Barn spånar idéer till ny lekpark

  elva barn står bakom ett bord med byggda modeller Om några år ska det byggas en ny lekpark på Lövudden, en lekpark som ska uppmuntra mer till fantasi och fri lek än en traditionell. Inför det har elever i årskurs 2 på Brännaskolan och Solenskolan fått komma med idéer och modeller som nu ställs ut på Sambiblioteket.

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  35 miljoner till satsning på äldres hälsa och livskvalitet

  Äldre man och kvinna sitter utomhus i varsin stol. Båda är glada och tittar på varandra. Utfallsfonden är beredd att investera 35 miljoner under 3,5 år i Härnösand och det kan bli mer. Satsningen ska ge äldre personer stöd och hjälp så att de kan behålla eller återerövra sin förmåga och leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Från NU-läge till NY-läge

  Välkommen till en kreativ workshop där vi spånar idéer för att göra Härnösand ännu mer attraktivt för etableringar, inflyttning och utveckling.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Nya regler för eldning av trädgårdsavfall ska utredas

  en eld i en trädgård Uppdatering 26 april. Samhällsnämnden beslutade enligt förslaget som beskrivs nedan.Det råder en del osäkerhet kring hur de nya EU-reglerna om eldning av trädgårdsavfall ska tolkas. Därför föreslår nu majoriteten i samhällsnämnden att kommunens tidigare regler ska fortsätta gälla ett tag till medan frågan utreds. Beslut om förslaget ska tas i samhällsnämnden torsdag 25 april och om det går igenom ...

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Ansvarsfull alkoholservering - Anmäl dig till temafrukost

  Anna-Karin Hasselborg. Hur uppnår vi en god och ansvarsfull alkoholservering på krogarna? Vilka utmaningar finns det? Hur kan vi förhindra våld kopplat till alkohol på serveringsställena? Hur kan kommunens krögare jobba tillsammans för att skapa trevliga miljöer på krogarna?

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Uniform på jobbet visar engagemang i Hemvärnet

  Berit Westerholm Wassberg och Sonja Hedenberg bär hemvärnsuniform på jobbet Varje år hålls Uniform på jobbet-dagen för att öka intresset för Hemvärnet. I år är det den 17 april.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Vårens utställningar invigs på Härnösands Konsthall!

  Verk från vänster: Jan kruse, Maria Ängquist Klyvare, Agneta B. Lind Lördagen den 20 april kl. 13:00 invigs vårens utställningarna av Jan Kruse, Maria Ängquist Klyvare och Agneta B. Lind. Det bjuds på samtal, mingel och lättare tilltugg. Varmt välkomna!

 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Vad tycker du om ditt särskilda boende för äldre eller din hemtjänst?

  Två glada kvinnor i köket. Nu är Socialstyrelsens brukarundersökning skickad till dig som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst. Du kan svara på enkäten anonymt per post eller via internet.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Susanne Vollmer får göra Härnösands hittills största konstverk!

  En illustration av konst på en betongmur. Infälld syns en svartvit portättbild på den kvinnliga konstnären. Det blir konstnären Susanne Vollmer som får uppdraget att göra en 33 meter lång konstnärlig gestaltning i grafisk betong i anslutning till den nya sporthallen som byggs på Änget i Härnösand.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Ökad brottslighet i välfärd och arbetsliv

  Två upphandlare och en iphone. Välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet har ökat de senaste åren. Härnösands kommun med upphandlingsenheten i spetsen kraftsamlar för att förhindra och förebygga att vi blir brottsoffer för just det.

 • Publicerad i Nybron

  Nu rivs Restaurang Skeppet

  Restaurang Skeppet. Med start måndag 15 april kommer Restaurang Skeppet att rivas. Arbetet påverkar inte trafiken på Skeppsbron i någon större omfattning, men ett antal parkeringar på den anslutande parkeringsytan stängs av. Rivningsarbetet beräknas ta fyra veckor.

 • Publicerad i Näringsliv och företag

  Upprop till företagen

  Har du som arbetsgivare behov av att anställa någon eller några av yrkesrollerna inom en 3-5 årsperiod?


 • Publicerad i Kommun & styrning

  Minusresultat för kommunen

  flera sedlar och mynt ligger på ett bord Härnösands kommun redovisar ett underskott på 11.9 miljoner kronor för 2023. Underskottet beror framför allt på tillfälligt ökade pensionskostnader, men även inflationen ger en stor påverkan.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Oljeskimmer på vattnet vid Nybron

  olja i vatten Under den senaste veckan har ett oljeskimmer synts på vattnet intill Nybron. Räddningstjänsten och kommunen har fått flera samtal kring det från allmänheten.
  - Redan för drygt en vecka sedan var vi på plats och gjorde undersökningar för att försöka reda ut varifrån oljan eller dieseln kommer, säger Helene Lager, miljöchef på Härnösands kommun.


 • Publicerad i Stöd & omsorg

  Personer med hemtjänst bjuds på bio

  Sambiblioteket och en filmaffisch. På tisdag 2 april blir det bio i Sambiblioteket när hemtjänstpersonal och biblioteket bjuder in brukare till filmvisning.

 • Publicerad i Bygga, bo trafik & miljö

  Planärenden med stor samhällsnytta prioriteras

  karta med olika områden markerade med färger Nu ska kommunens planavdelning prioritera ärenden på ett nytt sätt. Projekt som innebär stor samhällsnytta, till exempel sådana som skapar många nya arbetstillfällen eller nya bostäder, ska prioriteras. Det har samhällsnämnden beslutat.

 • Publicerad i Kultur & fritid

  Sök bidrag för friskvårdsaktiviteter för äldre och funktionsnedsatta

  Friskvård. Planerar er förening friskvårdsaktiviteter för personer som är över 80 år och/eller personer med funktionsnedsättning? Nu finns möjlighet att söka bidrag för att utveckla nya aktiviteter. Pengarna ska gå till rörelse och fysisk aktivitet som främjar folkhälsan för målgrupperna.

 • Publicerad i Kommun & styrning

  Nominera till tillgänglighetspriset

  Bildkollage: En kvinna i naturen, ett tangentbord och en kvinna i rullstol. Tillgänglighetsrådet delar ut ett pris för insatser som förbättrar tillgängligheten. Vet du en person, en förening, ett företag eller någon verksamhet inom kommunen som har förbättrat tillgängligheten i Härnösands kommun? Någon eller några som har gjort samhället mer tillgängligt, delaktigt eller jämlikt? Nu är det dags att nominera till Härnösands kommuns tillgänglighetspris.