Årsräkning och sluträkning

Årsräkning och redogörelse ska lämnas in till överförmyndarenheten före den 1 mars varje år. Om ditt uppdrag upphör ska du som ställföreträdare lämna in en sluträkning.

En års- eller sluträkning kan lämnas in i pappersform eller via e-tjänsten e-wärna Go. Om du är förstagångsanvändare av e-Wärna Go rekommenderas att du först läser igenom användarmanualen samt ser instruktionsfilmerna.

Instruktionsfilmer om årsräkning

Så fyller du i din årsräkning

Upprättande av årsräkning