Dödsfall, när någon dör

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre man är, desto svårare kan det vara att förstå både sin sorg och döden. Barn och ungdomar behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står nära avlider.

Van­li­ga re­ak­tio­ner

Vanliga reaktioner hos barn och ung­do­mar när någon som står dem nära dör:

  • svårt att sova och mardrömmar
  • ledsen
  • längtan och saknad
  • ilska
  • skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • ont i huvudet, magen och muskelvärk

Vårdnad när en förälder dör

Om föräldrarna har gemensam vårdnad och en av dem avlider, blir den andre föräldern automatiskt ensam vårdnadshavare. Om den förälder som avlidit har haft ensam vårdnad, eller om båda föräldrarna avlider blir familjerätten på kommunen inkopplad.  

Familjerätten kommer att samla information och träffa de som är berörda. Sedan skriver familjerätten ett yttrande, ett särskilt brev, till tingsrätten. Tingsrätten läser brevet och bestämmer sedan vem som är mest lämpad att bli ny vårdnadshavare. Det kan bli den andre föräldern eller en eller två andra personer. Vid frågor, tveka inte att kontakta någon på familjerätten.