Skolfrånvaro

I skolan ska man ha möjlighet till lärande och utvecklas tillsammans med sina skolkamrater.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och det ska alltid tas på allvar. Orsakerna till frånvaro kan vara morgontrötthet, problem med skolarbetet, att man känner sig mobbad eller har svårt att trivas med sina skolkamrater. Det kan även vara att man använder droger eller missbrukar alkohol.

Upplever man att man inte vill vara i skolan är det viktigt att få hjälp, för ingen ska behöva må dåligt i sin skola.

Prata med någon

I skolan kan du prata med din skolkurator eller skolsköterska som ingår i elevhälsan eller Ung i Centrum. Du kan även vända dig till socialförvaltningens barn- och familjeenhet, ungdomsmottagningen eller din vårdcentral.