Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av tiden som ung. Det kan vara en rolig tid och det kan stundtals även upplevas som en hemsk tid. För de flesta varierar det.

Om du som elev upplever att du har problem i skolan så har du rätt att få stöd och hjälp. Det är du själv som bäst kan beskriva hur du upplever din skolsituation.  Trivs man inte i skolan kan det finnas många orsaker till det och då är det viktigt att man får möjlighet att berätta om det. Ibland kan man själv hitta orsaken till att man känner som man gör och komma på egna lösningar. Ibland behöver man andras hjälp som vänner eller föräldrar.

I skolan kan du prata med din skolkurator eller skolsköterska som ingår i elevhälsan. Du kan även vända dig till socialförvaltningens barn- och familjeenhet, ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats. eller din vårdcentral.