Funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra, men kan i vissa sammanhang behöva särskilt stöd. 

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

Som förälder till barn och unga med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till. Hos socialförvaltningen kan du få den information du behöver. Du kan även vända dig till Grundsärskolan alternativt Gymnasiesärskolan.

Socialförvaltningen
Stöd vid funktionsnedsättning och psykisk ohälsa
Anhörigstöd

Skolförvaltningen
Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan