Stress

Barn och ung­do­mar kan kän­na stress på grund av många or­sa­ker. Man kan till exempel bli stressad av förväntningar eller idéer på vad man ska göra eller hur man ska vara.

Stress kan även be­ro på en job­big si­tu­a­tion hem­ma, i skolan el­ler att man inte kan kopp­la av ifrån da­ta­spel el­ler Facebook. Att ha va­rit med om sto­ra på­frest­ning­ar som krig och flykt från sitt hem­land el­ler döds­fall i fa­mil­jen kan även det le­da till stark stress.

Tecken på stress kan vara:

  • ont i magen, huvudvärk
  • svårt att sova
  • rädsla och oro, nervositet
  • ir­ri­ta­tion, ils­ka
  • svårt att koncentrera sig, rastlös
  • fysisk och psykisk utmattning

Om du känner dig stressad och behöver hjälp kan du prata med din skolkurator eller skolsköterska som ingår i elevhälsan. Du kan även vända dig till socialförvaltningens barn- och familjeenhet, ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats. eller din vårdcentral.