Riskbruk och missbruk

Är du orolig för hur du eller någon annan använder alkohol eller droger, tveka inta att söka hjälp. Du kan vända dig till elevhälsan eller socialförvaltningens fältteam.

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker. I början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att bli beroende finns för alla och det går inte att veta i förväg hur lång tid det tar innan man är fast.

Alla droger är beroendeframkallande. De påverkar hjärnans belöningscentrum, precis som när man till exempel får beröm eller är förälskad. Då mår vi bra och obehagliga känslor blockeras. Man kan alltså stimulera belöningscentrum på konstgjord väg med droger, alkohol eller mat. Det är en viktig orsak  till att människor blir beroende av sådana droger.

Det är vanligare bland en del människor att använda droger eller annat för att känna sig lycklig och slippa jobbiga känslor. Det är människor som kan behöva extra mycket stimulans för att må bra eller som är oroliga och stressade.

Exempel på olika slags missbruk som stimulerar belöningscentrum:

  • Alkoholism och drogmissbruk
  • Matmissbruk
  • Sexberoende
  • Spelmissbruk
  • Ätstörningar
  • Även självskadebeteende kan stimulera belöningscentrum för att skydda kroppen mot smärta

Källa: EU:s medicinska experter (Web4Health) samt UMO