Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar till mat, hyra och kläder. Det kan också innebära att man klarar att köpa mat och kläder, men att man ändå inte har samma möjligheter som många andra barn har. Det är lätt att känna sig utanför när man inte har råd att till exempel följa med kompisarna på bio.

En familj som har så låg inkomst att pengarna inte räcker till det nödvändigaste, kan söka försörjningsstöd hos kommunen. Försörjningsstödet kallades tidigare för socialbidrag.

Alla personer ansvarar för att planera sin ekonomi så att man så långt det är möjligt kan försörja sig själv och familjen. Man har bara rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan lösas på annat sätt. Det innebär att den som söker försörjningsstöd i första hand måste använda egna inkomster och sparade pengar. Föräldrar är skyldiga att försörja sina ungdomar då de går i gymnasiet, men längst tills de fyllt 21 år. Detta gäller även ungdomar som studerar på annan ort.

Ungdomar som saknar gymnasieexamen

Ungdomar som är under 20 år och som saknar gymnasieexamen, hänvisas av socialtjänsten tillbaka till skolan. Lagen säger att kommunen har ett stort ansvar att följa upp ungdomar som avbryter gymnasiet. I Härnösands kommun är det då i första hand gymnasiet som ska ordna med alternativ utbildning eller praktik. Föräldrarna är fortfarande skyldiga att försörja ungdomen när gymnasiet ordnat med alternativ utbildning eller praktik.

Ungdomar som inte har råd med eget boende

Ungdomar som är under 21 år och som bor hemma hos sina föräldrar, har generellt inte rätt att få bistånd till hyra i eget boende. Om man ändå ska få bistånd till hyra i eget boende måste det finnas ”särskilda skäl”. Det kan till exempel vara att man är trångbodda eller att det finns mycket svåra konflikter inom familjen. Om det visar sig att det finns särskilda skäl till att bo i eget boende kan man vanligtvis få bistånd till hyra bara om föräldrarna inte själva har råd med kostnaden.