Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Krisen är både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten.

En kris kan utlösas av allvarliga psykiska påfrestningar. Det kan vara en nära anhörig som dör eller andra plötsliga och oväntade händelser. Det kan till exempel vara olyckor och katastrofer eller våld och hot. Man har inte fått tid till att förbereda sig och det oväntade drabbar en som ett knock-out-slag. En kris kan också uppstå vid viktiga övergångar i livet när man är mer sårbar, till exempel när man som tonåring tar klivet in i vuxenvärlden.

Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom. Men om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.

Kontakta gärna familjerådgivningen eller barn- och familjeenheten.