Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi

Har man svårt att läsa och skriva är det viktigt att man får hjälp för att lyckas i skolan. Skolan har skyldighet att ge barn och unga med läs- och skrivsvårigheter extra stöd. Man kan även få hjälpmedel som gör vardagen lättare.

Några kännetecken på läs- och skrivsvårigheter kan vara att du:

  • läser långsamt eller hackigt 
  • läser snabbt och gissar vad som står
  • kastar om bokstäver i ord, till exempel bra-bar, börd-bröd
  • är osäker på bokstävers form och ljud
  • spegelvänder bokstäver och siffror
  • glömmer prickar och ringar (å, ä, ö)

Funderar du på om du har läs- och skrivsvårigheter bör du i första hand prata med din lärare. Du kan även vända dig till din skolkurator eller skolsköterska. Du som har slutat skolan kan vända dig till din vårdcentral.

Förskola

I kommunen finns ett språkotek. Talpedagogerna kan låna material till förskolorna, förskoleklass och årskurs 1.

Grundskola och gymnasium

I kommunen finns ett elevhälsoteam som har hand om ärenden från skolornas elevhälsoteam. Elevhälsan består av skolhälsovård, kurator och psykolog.