Våld och övergrepp

Våld kan vara fysisk misshandel som slag, sparkar och knuffar. Våld kan också vara psykiskt. Att hota, skrämmas, att kalla dig för saker som du upplever kränkande och sårande, att ständigt kritisera eller avvisa är exempel på psykisk misshandel.

Man kan bli arg, rädd, ledsen eller osäker. Ändå händer det att man tänker att det som man själv råkat ut för egentligen inte är så allvarligt eller att det är ens eget fel.

Personer som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp  kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Prata med någon

Socialtjänsten ger stöd och hjälp till personer som varit utsatta för våld. Socialtjänsten ska också särskilt tänka på att barn som sett våld eller andra övergrepp av eller mot närstående kan vara i behov av stöd och hjälp.

Socialförvaltningens "Trappan" erbjuder samtal med barn och ungdomar som bevittnat våld.