Kriminalitet och ungdomsbrott

Vad händer om jag begått ett brott?

Då en ung person (15 – 18 år) misstänks för brott kan det bli aktuellt för socialtjänsten att utreda personens sociala situation.

Åklagaren och ibland även tingsrätten begär ett yttrande från socialtjänsten. I särskilda fall kan åklagare eller tingsrätt begära yttrande gällande ungdomar mellan 18-20 år. Är personen under 15 år (ej straffmyndig) är det socialtjänsten som avgör om det ska bli en utredning.

I yttrandet gör socialtjänsten en bedömning om personen är i behov av ungdomsvård. I bedömningen tittar man på risken för återfall i kriminalitet, hur ungdomen mår och hur situationen i övrigt ser ut. I yttrandet ska det även framgå om personen är lämplig att utföra ungdomstjänst.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som domstolen kan döma till i stället för medelhöga eller höga böter. För att man ska bli dömd till ungdomstjänst krävs det ett samtycke. Att samtycka betyder att man går med på att arbeta gratis i till exempel en förening, samt att man deltar i de samtal ("särskild anordnad verksamhet") som ingår i ungdomstjänsten.

Antalet timmar som kan dömas ut är 20 – 150 timmar, beroende på hur allvarligt domstolen bedömer brottet.

Ungdomsvård

Socialtjänsten kan föreslå att den unge döms till ungdomsvård, om utredningen kommer fram till att det finns en risk för fortsatt kriminalitet eller om det finns andra skäl till vård.