Ilska och utbrott

Socialtjänstens fältgrupp arbetar med barn och ungdomar för att förebygga våld, missbruk och andra sociala problem. Gruppen arbetar ute där ungdomar befinner sig på dagtid men även kvällar och helger. De samlar föräldrar, närstående och andra för att skapa ett nätverk kring berörda barn och ungdomar. De finns också tillgängliga för råd och stödsamtal med både ungdom och vårdnadshavare.

Socialtjänstens fältgrupp arbetar med barn och ungdomar för att förebygga våld, missbruk och andra sociala problem. Gruppen arbetar ute där ungdomar befinner sig på dagtid men även kvällar och helger. De samlar föräldrar, närstående och andra för att skapa ett nätverk kring berörda barn och ungdomar. De finns också tillgängliga för råd och stödsamtal med både ungdom och vårdnadshavare.

Om du har kännedom om barn eller unga som far illa ska du alltid göra orosanmälan till mottagningsgruppen.

Om du har en känsla eller ser och hör något av följande:

  • barn och ungdomar i riskzonen
  • platser där det finns alkohol och droger
  • platser där det förekommer våld eller annat destruktivt beteende

Kontakta Fältgruppen och dela med dig av din information, de finns snabbt tillgängliga för råd och stöd.