Ilska och utbrott

Det är vanligt att små barn visar ilska, får utbrott och använder fysiskt våld. I takt med ålder och mognad lär sig de flesta barn att hantera sin ilska. Barn och ungdomar som fortsätter att få svåra utbrott, riskerar att ta till våld även i vuxen ålder.

Ilska och utbrott kan ha många olika orsaker. Rädsla för andra, otrygg hemmiljö, inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar, beteendestörningar och psykiska trauman är alla exempel på sådant som kan leda till utbrott.

Prata med någon

Det är naturligt att känna sig arg, men om du tycker att det är svårt att kontrollera din ilska kan du behöva prata med någon. I skolan kan du prata med din skolkurator eller skolsköterska.

Fältteamet hjälper gärna till

Socialtjänstens fältteam arbetar med barn och ungdomar för att förebygga våld, missbruk och andra sociala problem. Teamet arbetar ute där ungdomar befinner sig på kvällar och helger. De samlar föräldrar, närstående och andra för att skapa ett nätverk kring berörda barn och ungdomar.

Teamet tar gärna emot tips om:

  • barn och ungdomar i riskzonen
  • platser där det finns alkohol och droger
  • platser där det förekommer våld eller annat destruktivt beteende