Detaljplaner under framtagande

Skeppsbron storymap.

Nu kan du göra ett digitalt platsbesök till alla våra pågående detaljplaner med hjälp av vår digitala kartberättelse. Du hittar information om planens skede och huvuddrag samt en länk till planens hemsida här till höger.

Våra detaljplaner finns tillgängliga på hemsidan under samrådet, granskningen, inför och efter antagande och godkännande. Om en detaljplan blir överklagad finns handlingen tillgänglig tills ett beslut kommer från högre instans.

Lämna synpunkter på detaljplaner

Vill du lämna en synpunkt på en detaljplan? Då kan du fylla i vårt formulär.

De synpunkter som kommer in, antingen med e-post, vanlig post eller här på vårt e-formulär, diarieför vi och använder i det fortsatta planarbetet. 

Lämna dina synpunkter här