Detaljplaner under framtagande

Skeppsbron storymap.

Nu kan du göra ett digitalt platsbesök till alla våra pågående detaljplaner med hjälp av vår digitala kartberättelse. Här finns ett tiotal detaljplaner- och planprogram utplacerade på kartan. Du hittar även information om planens skede och huvuddrag samt en länk till planens respektive sida. Som du även finner i tabellen till höger.

Våra detaljplaner finns tillgängliga på hemsidan under samrådet, granskningen, inför och efter antagande och godkännande. Om en detaljplan blir överklagad finns handlingen tillgänglig tills ett beslut kommer från högre instans.

Vill du lämna en synpunkt på en detaljplan?

Här kan du ge synpunkter på en detaljplan direkt. Det är bara att fylla i dina uppgifter och synpunkter och skicka iväg!

De synpunkter som kommer in, antingen med e-post, vanlig post eller här på vårt e-formulär, diarieför vi och använder i det fortsatta planarbetet.