Detaljplaner under framtagande

Skeppsbron storymap.

Nu kan du göra ett digitalt platsbesök till alla våra pågående detaljplaner med hjälp av vår digitala kartberättelse. Du hittar information om planens skede och huvuddrag samt en länk till planens hemsida här till höger.

Våra detaljplaner finns tillgängliga på hemsidan under samrådet, granskningen, inför och efter antagande och godkännande. Om en detaljplan blir överklagad finns handlingen tillgänglig tills ett beslut kommer från högre instans.

Prenumerera på detaljplaner

Vill du veta vad som händer i arbetet med en specifik detaljplan? Då kan du prenumerera på nyheter om just den detaljplanen och får information till din e-postadress när det finns något nytt att berätta, till exempel när det är dags för samråd eller granskning.

Du kan avsluta din prenumeration när som helst genom att svara på det e-postmeddelande du får.

Starta din prenumeration här

Lämna synpunkter på detaljplaner

Vill du lämna en synpunkt på en detaljplan? Då kan du fylla i vårt formulär.

De synpunkter som kommer in, antingen med e-post, vanlig post eller här på vårt e-formulär, diarieför vi och använder i det fortsatta planarbetet. 

Lämna dina synpunkter här