Motorn 1 och 6

Fotografi taget mot Sälstens udde i solljus, visar havet och två industribyggnader
Översiktsbild över aktuella fastigheter för planarbetet markerat med stjärna på ett ortofoto

På fastigheten finns idag en detaljplan som anger industri (J). Syftet med en ny detaljplan är att ändra användningsbestämmelsen för att möjliggöra för flexiblare användning som till exempel lättare industriverksamheter, kontor och fritidsändamål.

Till höger om området finns ett pågående detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder, vill du läsa mer om den planen klickar du här.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se