Matrosen 1

Fotografi på aktuell byggnad på fastigheten Matrosen

Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål. Med gällande detaljplan är det idag inte möjligt.

Verksamheter som restaurang och butikslokal ska fortsättningsvis finnas kvar i byggnaden och tillåtas i den nya detaljplanen. Möjlighet att bygga parkeringsdäck i två plan ska också tillskapas.

Planarbetet har varit vilande i väntan på den arkeologiska förundersökningen som genomfördes av Länsmuseet Västernorrland under våren 2020. Länsstyrelsen har givit klartecken att planarbetet kan fortsätta.

Har du frågor om detaljplanen?

Kontakta:

Linda Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27
E-post: planarenden@harnosand.se