Anmälningspliktiga åtgärder

Bok och kaffekopp som står framför en brinnande eldstad

Att installera en eldstad är en av de vanligaste anmälningspliktiga åtgärderna

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver bygglov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen.

En anmälan ska göras och du måste få ett startbesked Länk till annan webbplats. innan du börjar.

Anmäl enkelt din åtgärd

Vi har tagit fram en guide för dig som ska anmäla en åtgärd.

Välj det som stämmer bäst överens med din anmälan och sedan är det bara att följa instruktionerna.

I alla bygg- och rivningsärenden gäller krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Syftet är att förbättra möjligheterna för återanvändning och återvinning, att uppnå cirkulära
flöden. För mer information. Länk till annan webbplats.

Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Ansök om Strandskyddsdispens här

När behöver du anmäla en åtgärd?

Det krävs en anmälan om du ska:

  • Riva en byggnad eller en del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område
  • Utföra en s.k. "Attefallsåtgärd"
  • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen påverkas avsevärt
  • Installera eller väsentligt ändra eldstäder eller rökkanaler
  • Installera eller väsentligt ändra hissar eller anordningar för ventilation samt vattenförsörjning och avlopp
  • Ändra i en byggnad så att brandskyddet väsentligt påverkas
  • Underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser enligt detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Bygga nytt eller väsentligt ändra ett vindkraftverk

Bor du i närheten av ett militärt skjutfält? Då gäller särskilda regler

Karta med Härnöns skjutfält markerat

Härnöns skjutfält med påverkansområdet markerat.

karta över skärsvikens skjutfält

Skärsvikens skjutfält med påverkansområdet markerat.

Bor du i närheten av Härnöns eller Skärsvikens skjutfält så gäller särskilda regler. Skjutfälten är Riksintressen för Försvarsmakten och bor du inom det så kallade påverkansområdet (se kartor) måste du söka bygglov för åtgärder som annars är bygglovsfria eller anmälningspliktiga.

Det gäller till exempel:

  • Attefallshus och andra attefallsåtgärder
  • Installation av solfångare eller solcellspaneler

Här kan du läsa Försvarsmaktens beskrivning av sina Riksintressen i Västernorrlands län. Pdf, 12.5 MB. (Pdf, 12.5 MB) Du hittar Härnöns skjutfält på sid 15-17 och Skärsvikens skjutfält på sid 18-20.

Här kan du läsa mer om reglerna för solfångare och solcellspaneler Pdf, 84.8 kB. (Pdf, 84.8 kB)

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se

Läs mer om vår servicegaranti i Enkla vägen för anmälningspliktiga åtgärder Pdf, 59.7 kB. (Pdf, 59.7 kB)