Bygglov

Modell av ett hus, en penna och en tumstock på en byggnadsritning

Högt tryck på bygglov

Just nu är det många som söker bygglov och för att klara trycket tvingas vi minska på telefontiderna. Telefontid är nu onsdagar och fredagar klockan 10-12. Telefonnumret är 0611-34 81 71.

Svarstiden på e-post kommer också att vara längre den närmaste tiden. E-postadressen är bygglovladan@harnosand.se

På de här sidorna finns svar på de flesta frågor om bygglov.

Vi hoppas på förståelse och tålamod.

Bygglovsavdelningen

När behöver jag bygglov?

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om bygglov. Bygglovet innebär att kommunen bland annat prövar om ditt projekt stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar av en byggnads yttre utseende.

Här ansöker du om bygglov - Steg för steg

Vi har tagit fram checklistor för de vanligaste ansökningarna om bygglov, välj det som stämmer bäst överens med ditt ärende och sedan är det bara att påbörja din ansökan.

I alla bygg- och rivningsärenden gäller krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Syftet är att förbättra möjligheterna för återanvändning och återvinning, att uppnå cirkulära
flöden. För mer information. Länk till annan webbplats.

Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Ansök om Strandskyddsdispens här

Handläggningstid

Tänk på att söka bygglov i god tid. Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Kostnad för olika bygglovsåtgärder

För handläggning av din anmälan eller ansökan tas en avgift ut enligt bygglovstaxa. Observera att avgift för nedlagd tid tas ut även om du drar tillbaka din ansökan. För bygglov kan planavgift tillkomma.

För uppgift om taxetabell för 2020 kontakta plan och bygg
bygglovladan@harnosand.se

Läs om beslutet om taxan för plan- och bygglov

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17 Pdf, 29.5 kB. (Pdf, 29.5 kB) (se sidan 24).

Stöd till dig som söker bygglov

På bygglovsguiden.se finns det en handbok där du kan slå upp information om varje steg i bygglovsprocessen.

Bygglovsguiden.se Länk till annan webbplats.

På boverket.se finns det mycket information om när bygglov krävs och vilka krav som ställs på dig som sökande

Boverket.se Länk till annan webbplats.

Som stöd finns det också en sida med de förklaringar av de vanligaste bygglovstermerna för att ge dig ett extra stöd när du gör din ansökan.

Förklaring av bygglovstermer

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se

Servicegarantier

Här kan du läsa om våra servicegarantier för bygglovsprocessen:
Enkla vägen för bygglov i områden med detaljplan Pdf, 59.9 kB. (Pdf, 59.9 kB)
Enkla vägen för bygglov i områden utanför detaljplan Pdf, 59.8 kB. (Pdf, 59.8 kB)